Chloubou ověřené spoleÄnosti, která si prodejem, montáží a servisní Äinností bezpeÄnostních technologií získala dobré jméno, jsou moderní gsm alarmy, které prostÅ™ednictvím sítÄ› mobilních telefonů kontaktují mobilní přístroj uživatele, který je zasláním SMS zprávy Äi zavoláním až na nÄ›kolik telefonních Äísel v kontaktu se senzory, jež odhalují vniknutí do objektů a pohyb v nich. Také autoalarmy, vnitÅ™ní a venkovní gsm alarmyjsou nedílnou souÄástí repertoáru skladových zásob seriózních bezpeÄnostních technologií.

Ovládáme poplašná zařízení na vynikající úrovni

ProfesionálnÄ› naladÄ›ný tým kvalifikovaných a zkuÅ¡ených techniků Vám dle dokonalé bezpeÄnostní strategie doporuÄí gsm alarmy v podobÄ› komplexní koncepce, jejíž funkÄnost využijete v mnoha životních situacích. Pohybují se VaÅ¡e dÄ›ti nebezpeÄnÄ› blízko u venkovního bazénu? Hrozí průmyslovému objektu vloupání? Bojíte se o Váš vůz? Kvalifikovaná technologie se ujme role spolehlivého partnera pro bezpeÄí VaÅ¡eho majetku i pro ochranu života a zdraví.

Mohlo by se vám také líbit: