PodobnÄ› jako ostatní vÄ›ci, i auta nakupujeme a prodáváme. Problém je, že se nejedná o dobrou investici, neboÅ¥ jejich hodnota znaÄnÄ› rychle klesá. PÅ™esto může nastat situace, kdy pÅ™emýšlíme, zda se svého automobilu nezbavit. OvÅ¡em pÅ™ijít na to, kdy nastal správný Äas, není tak snadné.

 

prodej automobilu

 

V první Å™adÄ› bychom se mÄ›li zamyslet nad technickým stavem vozidla. Je jeÅ¡tÄ› bezpeÄné v nÄ›m jezdit? Jak pravdÄ›podobné je, že na nÄ›m dojde k poruÅ¡e? V Äem horším stavu je, tím spíše bychom se jej mÄ›li zbavit. JistÄ›, jako vozidlo jej už nejspíš neprodáme, avÅ¡ak lze jej prodat na náhradní díly nÄ›jakému kutilovi.

 

AvÅ¡ak i pokud je v dobré stavu může nastat situace, kdy se s ním budeme chtít rozlouÄit. Například ve chvíli, kdy jej prakticky vůbec nepoužíváme a jen nám stojí na dvorku Äi v garáži. A jelikož za nÄ›j musíme platit povinné ruÄení a technické a emisní prohlídky, je jasné, že Äástka, kterou za nÄ›j platíme, znaÄnÄ› pÅ™evažuje nad užitkem. Lepší, než jej schovávat „pro případ potÅ™eby“ je lepší jej prodat a mít z nÄ›j peníze. Ty můžete následnÄ› investovat a rozmnožit.

 

pÅ™edávání klíÄů od auta

 

FinanÄní situace může být také důvod k prodeji. Pokud nemáme peníze, pak jednou z možností, kterou máme, je právÄ› prodej automobilu. Pokud je tento v dobrém stavu, je pravdÄ›podobné, že za nÄ›j utržíme celkem sluÅ¡nou Äástku. JistÄ›, bude to znamenat nižší mobilitu, avÅ¡ak v naší zemi máme dobrou síť veÅ™ejné hromadné dopravy, takže to není až takový problém, jak by se mohlo zdát.

 

Vždy vÅ¡ak dávejme pozor, komu prodáváme. VÄ›tÅ¡inou se vyplatí použít autobazar, spíš než prodávat na vlastní pÄ›st. Tak máte jistotu, že vÅ¡e bude legálnÄ› v pořádku. A pokud prodáváte sami, ujistÄ›te se, že pÅ™evod vlastnictví skuteÄnÄ› probÄ›hl. Pokud ne, případná pokuta půjde za vámi, neboÅ¥ jste stále veden jako majitel – a to rozhodnÄ› nechcete. Vyplatí se tedy na pÅ™epis dohlédnout, a mít tak jistotu, že je vÅ¡e v tomto ohledu skuteÄnÄ› v pořádku.

Mohlo by se vám také líbit: