V dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu tolik poÄítaÄů, že si nÄ›kdy lidé bohužel ani nemohou vybrat. Lidé si nemohou vybrat takový poÄítaÄ, který by si přáli, anebo který by byl pro nÄ› nejvíce ideální a také hlavnÄ› vhodný. Je logické, že pokud tÅ™eba chcete mít poÄítaÄ hlavnÄ› na to, abyste na nÄ›m pracovali a také obÄas hráli hry, tak já sama za sebe vám doporuÄuji, abyste si pořídili kvalitní herní poÄítaÄ. SamozÅ™ejmÄ›, že herní poÄítaÄ, který je opravdu kvalitní, tak vás tÅ™eba vyjde i jiná pÄ›tatÅ™icet tisíc korun nebo klidnÄ› i na ÄtyÅ™icet tisíc korun. Záleží už na vás, kolik do toho poÄítaÄe chcete vlastně investovat.

Pořídila jsem si kvalitní herní poÄítaÄ.

Pokud ale budete mít jenom nÄ›jaký poÄítaÄ, kde tÅ™eba obÄas si budete skypovat anebo volat anebo se koukat na filmy, pak si myslím, že vám bude staÄit úplnÄ› obyÄejný notebook anebo poÄítaÄ tÅ™eba v hodnotÄ› pÄ›tadvaceti tisíc anebo ménÄ›. Já mám právÄ› také opravdu hodnÄ› drahý poÄítaÄ, stál mÄ› pÅ™es ÄtyÅ™icet tisíc korun, ale Å™eknu vám, že jsem s tím nadmíru spokojená. Můžu tam s ním pracovat. Také už má umÄ›lou inteligenci a říkám vám, že já jsem opravdu ráda, že jsem do takového poÄítaÄe investovala peníze. Můj přítel mi totiž stále dokola opakoval, že by mi staÄil nÄ›jaký levnÄ›jší poÄítaÄ, který je tÅ™eba levnÄ›jší až o polovinu.

Já jsem na poÄítaÄi opravdu každý den.

Jenomže já jsem nechtÄ›la. Já jsem taková, že mÄ› technika vydrží opravdu hodnÄ› dlouho, takže věřím, že tento herní poÄítaÄ mi vydrží tÅ™eba dalších sedm nebo osm let, takže nechápu, proÄ bych si každý rok mÄ›la kupovat tÅ™eba nÄ›jaký levný poÄítaÄ. Když si koupím jeden poÄítaÄ a vydrží mi tolik let, ano, dám za nÄ›j hodnÄ› penÄ›z, ale mnÄ› se to zase vrátí. TÅ™eba sedm nebo osm let nemusím vůbec myslet na to, že bych si mÄ›la koupit nový notebook anebo poÄítaÄ. Také samozÅ™ejmÄ› nepoÄítám to, kdyby mi ho nÄ›kdo ukradl. MÄ› už se stalo jednou, myslím loni, že mi nÄ›kdo ukradl tablet a opravdu hodnÄ› mÄ› to naÅ¡tvalo. 

Mohlo by se vám také líbit: