Každá škola má společně s ostatními školami pár stejných předmětů, ze kterých všichni studenti čtvrtého ročníku maturují. Tím je český jazyk, matematika nebo jazyk cizí. Co se týče českého jazyka, tak tato maturitní zkouška má tři části. První částí je sloh. Zadání pro slohy vymýšlejí učitelé. Můžete tam mít téma na vypravování, úvahu, popis, charakteristiku atd. Důležité je, aby slohová práce měla minimálně 250 slov, jinak nesplní kritéria a je vyřazena s nedostatečnou známkou. Ve slohu se hodnotí i kategorie, jako je například slovní zásoba, gramatika atd. Dále přichází na řadu didaktický test. Didaktický test pro maturanty vypadá stejně jako při přijímacích zkouškách na SŠ, ale je rozhodně těžší.

vzdělání

Proto je dobré si minimálně jednou týdně zkoušet doma psát didaktické testy. Zde musíte mít minimálně 40 %, abyste prošli. Poslední částí je ústní zkouška. Na ústní zkoušku si vyberete z připraveného seznamu od vašeho češtináře 20 knih. Musí splňovat určitá kritéria, jako je například to, že musíte mít minimálně 2 poezie. pak vás bude čekat samotná ústní zkouška, kde si vylosujete jednu knihu. U dané knihy od vás bude učitel žádat kompozici díla, časoprostor, charakteristiku atd., někde chtějí i něco o autorovi, ale to záleží na samotném učiteli.

vzdělání

Matematika je jednoduchá a zároveň složitá. Jednoduchost je v tom, že si odepíšete jeden didaktický test a hotovo, ale složitost je v tom, že je zadání často těžké a kvůli tomu je velká i neúspěšnost. Angličtina je na tom podobně jako čeština, ale angličtinu je možné nahradit certifikátech ze zkoušek. To by vás čekal jinak jen didaktický test. Pokud certifikát nemáte, tak vás čeká nejen didaktický test, ale i dva slohy (jeden kratší a druhý delší) a ústní zkouška z dvaceti témat, kde si také pak jedno vylosujete. Obchodní akademie pak mají povinnou praktickou zkoušku, což je USW – účetní software. Tam účtují účetní případy 4 hodiny (ekonomické lyceum) a 6 hodin (obchodní akademie). Musíte tam nakonec udělat účetní uzávěrku a vypočítat daň z příjmů právnických osob. Pak si studenti obchodní akademie mohou vybrat, zda si jako poslední předmět zvolí ekonomiku (20 otázek), základy společenských věd (1 test), dějepis (20 otázek), informatiku, účetnictví či zeměpis.

Mohlo by se vám také líbit: