Příprava dítěte na školní docházku není zrovna jednoduchá. Rozhodně se totiž jedná o velkou změnu v jeho životě, a podle názoru většiny školáků nikoliv k lepšímu. Je tedy jen pochopitelné, že bychom se mu měli snažit tento přechod co nejvíce usnadnit. To naštěstí chápou i naši zákonodárci. A je to také jedním z důvodů, proč každé dítě předtím, než nastoupí do školy, musí chodit alespoň jeden rok do školky. A to i v případě, že jsou jeden či oba rodiče doma a mohou se o něj bez problémů postarat.

 

hrající si dítě

 

Právě u nich se to často setkává s nevolí, avšak když se na to podíváme rozumněji, zjistíme, proč bylo toto nařízení vydáno. Je to právě proto, aby byl pro děti nástup do školy jednodušší. I ve školce se totiž naučí mnoha věcem, které doma zkrátka rodiče nemohou suplovat, avšak které jsou pro hladký nástup do škol nezbytné.

 

Tím asi nejdůležitějším jsou sociální dovednosti. Jedná se o to, aby dítě bylo schopno bez problému interagovat s jinými dětmi svého věku, a to i přesto, že žádné z nich tak dobře nezná. A pokud tam přijde někdo nový, aby se tomu dokázalo přizpůsobit.

 

děti jdoucí do školy

 

Neméně důležité je také dodržování daného rozvrhu a pravidel. Zatímco doma si může dělat prakticky co chce, ve školce má dán určitý čas na hraní, pak třeba děti chvíli zpívají nebo si malují, svačina a oběd jsou také denně přesně ve stejnou dobu, a to bez ohledu na to, zda má na danou činnost zrovna chuť či nikoliv.

 

Dále je to určité učení nezávislosti na rodičích. Zde se naučí, že několik hodin bez nich lze zvládnout poměrně snadno, zvlášť ve společnosti ostatních dětí, se kterými si může hrát. To také znamená, že se naučí například samo obléknout, když půjdou se školkou na procházku, samo si dojít na záchod a další podobné dovednosti.

 

Je tedy jasné, že ačkoliv to může být pro dítě, které bylo doposud jen doma s rodiči, poněkud šok, rozhodně je to pro něj lepší tuto fázi přeskočit a dát jej rovnou do školy, kde jsou pravidla ještě přísnější.

Mohlo by se vám také líbit: