Některé děti se učí rády, jiné ne. Jsou děti, které se učí velmi rychle a zvládají toho i více, než se po nich chce ve škole, jiné mají problém s učením. 

Jak můžete pomoci svému dítěti s učením? Jak postupovat, aby se jim učení líbilo?

Děti jsou rozdílné a to v mnoha věcech. Zatímco některé děti se učí rády, jiné mají problémy nejen ve škole ale i doma s domácími úkoly. Je jedno, kolik je dítěti let, obvykle děti mají ale ke škole nějaký odpor až v pozdějším věku, mladší děti na prvním stupni jsou ještě stále nadšené, ale není tomu tak vždy. Dětem ale pomáhá, když se učí i doma, jenže jak dítě k učení přimět a jak se s ním učit, aby to mělo smysl? Nejde jen o domácí úkoly, děti dost často ve škole nepochytí všechno, probírané učivo nepochopí úplně, takže je třeba se s nimi učit i doma. Jak můžete vy jako rodič dítěti pomoci? 

dívka se učí

 Co dělat s dětmi a co nechat na nich? 

Některé děti opravdu není třeba do učení nutit nebo je přemlouvat, ale všechny děti stejné nejsou. Učení je nebaví, neudrží pozornost, nechápou, proč se právě tohle učit musí. Vy je musíte především dobře motivovat. Vysvětlit jim, proč je potřeba se dané věci naučit, říci jim, jaký z toho jednou budou mít užitek. Dobrou motivací jsou pro někoho známky, pro jiné děti třeba drobné odměny od rodičů, rodinný výlet za odměnu nebo vyšší kapesné. Slíbení odměny neberte jako úplatek, právě naopak. Je to motivace, nikdy by ale dítě nemělo dělat věci a úkoly do školy jen tehdy, pokud za to něco dostanou. Pomoci si tak ale můžete. 

Nabízí se však otázka, co všechno s dětmi doma dělat a co ne. Domácí úkoly by totiž děti měly plnit samy, avšak pokud nerozumí zadání nebo si neví rady, může mu rodič pomoci. Jestliže ale dítě ví, jak s úkolem naložit, nesnažte se mu do toho příliš mluvit, i když udělá chybu, něco se díky tomu naučí. 

děti ve škole

Děti by se neměly přepínat 

Dítě musí mít z učení i radost, nové vědomosti by ho měly naplňovat. I když ale dítěti něco konkrétního nejde, nepřepínejte ho a zbytečně se ho nesnažte učit danou látku dlouhé hodiny. Děti totiž pak stejně ztrácí pozornost, a i když se jim budete snažit něco vysvětlit, nepochopí to, protože nebudou plně vnímat. Doma se dítě musí připravovat dle potřeby, menší děti třeba jen dvacet minut v kuse, starší děti hodinu. Pak je nutné dopřát jim pauzu. 

Mohlo by se vám také líbit: