KotviÄník zemní, latinsky Tribulus Terrestris, se Äasto používá ve farmacii, je také souÄástí různých potravinových doplňků. Je to jednoletá poléhavá bylina z Äeledi kacibovitých, její lodyha může být až 60 cm dlouhá, má Å™apíkaté vstřícné listy a pÄ›tiÄetný žlutÄ› zbarvený kvÄ›t.

kotviÄník tribulus terrestris

PÅ™ibližnÄ› od 40 let vÄ›ku, samozÅ™ejmÄ› s pÅ™ihlédnutím k individuálním vlastnostem jednotlivců, dochází k poklesu tvorby hormonů u žen i u mužů. Provedené studie potvrzují, že pravidelné užívání kotviÄníku má pozitivní vliv na tvorbu testosteronu u mužů. Prospívá mužskému tÄ›lu v případech, kdy má muž problémy s erekcí, snížený zájem o sex, nízkou produkci spermatu, ztrácí svalovou hmotu i vlasy a naopak dochází k nadmÄ›rnému ukládání tuku. Má kolísavou náladu, v důsledku výšeuvedeného ztrácí sebevÄ›domí a celkovÄ› se cítí unavený.

KotviÄník pro ženy je prospěšný pÅ™edevším tím, že napomáhá tvorbÄ› ženských pohlavních hormonů. S jeho pomocí lze zabránit celkové únavÄ›, nespavosti, úzkostným stavům a depresím, ztrátÄ› vlasů, řídnutí kostí a pÅ™ibírání na váze. VýznamnÄ› pomůže ženám pÅ™i nepravidelné menstruaci, ale také pÅ™i zájmu o sex a neschopnosti dosáhnout orgasmu.

V závislosti na vÄ›ku, fyzické kondici a způsobu stravování můžeme pozorovat příznivé úÄinky kotviÄníku, pÅ™edevším snížení únavy, už po nÄ›kolika dnech. Pomoc pÅ™i podpoÅ™e hormonální Äinnosti s dalšími pozitivními projevy vyžaduje trochu delší dobu.

žena cviÄení zdraví

Další výhodu užívání kotviÄníku je, že má i moÄopudné úÄinky a tím zajiÅ¡Å¥uje správnou funkci moÄové soustavy. SouÄasnÄ› Äistí krev, posiluje srdce a celkovou imunitu organismu. Jako další pozitivní úÄinky užívání kotviÄníku lze uvést zlepÅ¡ení dýchání a nervové Äinnosti, zpevní dásnÄ› a zlepší stav dutiny ústní a pokožky celého tÄ›la.

Mohlo by se vám také líbit: