Dnes více než kdy dříve si lidé začínají uvědomovat, že k životu potřebujeme i vhodné životní prostředí. A že výroba elektrické energie spalováním uhlí, což je i dnes nejčastější způsob, není zrovna příliš ekologická.

I proto se začaly hledat jiné cesty. Jednou z poměrně oblíbených možností je využití obnovitelných zdrojů energie, tedy takových, které je, na rozdíl od fosilních paliv, prakticky nemožné vyčerpat. Patří sem využití energie vody, vzduchu a slunce ve vodních, větrných a solárních elektrárnách. A právě ty poslední jmenované patří k těm nejpopulárnějším.

fotovoltaika1

Jejich obliba je dána především tím, že si solární panel může pořídit a dát na střechu prakticky kdokoliv. Slunce přeci jen svítí všude, na rozdíl například od větru, který na mnoha místech nemá takovou sílu, aby jej bylo možno využít pro osobní potřebu.

Jak ale vlastně fotovoltaika Elektrocentraly.cz, jak se tomu říká, funguje? Princip je jednoduchý. Sluneční paprsky dopadají na speciální panel, který se jejich působením zahřeje. Tím dojde mezi horní a spodní vrstvou k excitaci a výměně elektronů, což vytvoří elektrický proud. Ten je následně veden do akumulátoru, kde je možné jej uchovat, podobně jako v baterii, pro dobu, kdy bude potřeba.

Jak již bylo řečeno, tyto panely si můžeme dát na střechu, avšak obvyklejší je jejich umístění na jižních svazích ve slunných oblastech, kde vyrábí proud pro více domácností. To vše zní dobře, ale je tento postup výroby elektřiny skutečně ekologický?

fotovoltaika2

Na první pohled se může zdát, že ano. Nevytváří se přeci žádné zplodiny, vše je čisté. Avšak na druhou stranu je potřeba uvážit, že výroba solárních panelů moc přírodě příznivá není. Ty navíc také nevydrží věčně, a nelze je ekologicky zlikvidovat.

Navíc potřebují i péči. Po nějaké době se totiž zanesou prachem, a tím ztratí na účinnosti. Je tedy nutné je občas otřít, což opět u velkých elektráren spotřebovává vodu a další zdroje. O tom, že zabírají často úrodnou půdu, ani nemluvě.

Ačkoliv se tedy na první pohled jedná o čistý zdroj, ve skutečnosti tomu tak není. A je potřeba si to uvědomit.

Mohlo by se vám také líbit: